SZENT MIHÁLY TEMPLOM

HELYSZÍNEK

szent-mihaly-templom

SZENT MIHÁLY TEMPLOM

A domonkosok Pest város déli részén 1230 körül alapítottak rendházat és templomot. A tatárjárás után új helyre került a templom. Itt, a domonkosok telkén gyűlt össze az az országgyűlés 1308-ban, amely királlyá választotta Károly Róbertet. 1541-ben török uralomra került a templom, és elpusztult. A török kiűzése után 1700-1765 között építették fel a jelenleg látható barokk stílusú templomot. Az 1785 és 1786 közötti időszakra a pálosok kapták meg az épületet, mert II. József magyar király feloszlatta a domonkos rendet. Majd 1787-ben az angolkisasszonyok tanító rendje kapta meg.

A Szent Mihály templom orgonája: 

Rieger orgona. Az 1892-ben készült 2 manuálos 25 regiszteres barokk orgona felújítása 2007-ben kezdődött. Kivitelező Paulus Frigyes orgonaépítő mester.

SZENT MIHÁLY TEMPLOM

Budapest, 1056 Váci utca 47/b.